top of page

Technologie

Onze diepgaande kennis over de chemie van fosfor droeg bij aan de bijdrage en het gezamenlijke werk van landbouwspecialisten, waardoor we de F2L vloeibare fosformeststof konden ontwikkelen.
Op zoek naar praktische en logistieke oplossingen, zowel in transport als in toepassing, hebben we een optimaal fosforaanbod gecreëerd door een uitgebalanceerd mengsel te bieden met stikstof en zwavel (sulfaat) dat nodig is voor uitgebreide gewassen zoals aardappelen, uien, tarwe, gerst, maïs, zonnebloem, sojabonen, weidegewas, ...
Onderzoek & Ontwikkeling
Wetenschap

«Een van de meest opvallende voordelen zijn die gekoppeld aan het moment van toepassing, omdat het toelaat om exacte doseringen uit te voeren en een grotere uniformiteit in de opname in het land te bereiken.»

Of het nu door dekking of door stralen is, de bediening ervan is volledig machinaal, eenvoudig en veilig en maakt een grotere veelzijdigheid in gebruik mogelijk.

Dankzij het feit dat het zich in een vloeibaar medium bevindt, is de toepassing ervan onafhankelijk van de omgevingsomstandigheden en kan het worden toegepast vanaf het zaaien tot na de noodsituatie. Hierdoor kan het zaaien van de bemesting onafhankelijk zijn, efficiënter kunnen zaaien, de operationele capaciteit van het zaaien vergroten en de bijbehorende kosten verlagen. F2L heeft tijdens de opslag in de loop van de tijd geen enkele vorm van verandering ondergaan, noch levert het problemen op met vervluchtiging of uitloging wanneer het eenmaal op de grond is aangebracht. Aan de andere kant levert het geen oplossing op voor sedimentatie of neerslag.

Toepassingsmomenten
Tarwe, gerst, maïs, soja en zonnebloem. 

Van voorzaaien tot na opkomst van het weidegewas.In het zaaien en in toepassingen van re-bemesting

Paus. Toepassen op planten

Enkele doseringsaanbevelingen die moeten worden toegepast, afhankelijk van het gewas:

Gewas            Liters P2Liquid/ha      Toepassingen

Maïs                      150                         volvelds

Aardappelen           80                          in de rij

Uien                        30                          in de rij naast het zaad

Suikerbieten           70                           in de rij

Robotica

UNDER CONSTRUCTION

De werking van onze vloeibare P2Liquid meststoffen

 

Van de 3 belangrijkste nutriënten N-P-K voor de groei van planten is de P veruit het meest ingewikkelde nutriënt.

De P wordt uitgedrukt als P2O5 maar deze chemische formulering dekt absoluut de lading niet.
 

De P2O5 bevat namelijk 3 verschillende fosfaat soorten die eigenlijk alle 3 geanalyseerd moeten worden en ze hebben alle 3 een eigen analysemethode nodig om de gehaltes te kunnen bepalen.

Van die 3 verschillende fosfaat soorten is de orthofosfaat het allerbelangrijkste want de wortels kunnen het fosfaat in het bodemvocht enkel opnemen in de vorm van orthofosfaat.

De andere 2 fosfaat soorten moeten eerst omgezet worden in orthofosfaat om opgenomen te worden.

De efficiëntie van deze omzetting is bijzonder laag met als gevolg dat ze gaan fixeren met andere elementen in de bodem zoals calcium en onbereikbaar worden voor de wortels.


Algemeen wordt er ook van uitgegaan dat van de huidige fosfaat producten, die worden toegediend, slecht 1/3 van de P2O5 door de planten opgenomen wordt, 2/3 gaat verloren door fixatie of verlies in het grondwater omdat bij de start een te hoge doses wordt gegeven.


P2Liquid werkt efficiënt met een veel lagere doses en het werkt volledig als orthofosfaat en wordt daarom 100 % opgenomen door de planten.

We hebben ook een goede verhouding gevonden met betrekking tot de stikstof in onze formule. Door de efficiënte werking van onze P in de humus wordt ook het stikstof efficiënt geoptimaliseerd en kan een veel lagere hoeveelheid ingezet worden.


Er vindt dus een proces plaats in de humus en daarom zal onze P2Liquid niet geschikt zijn in groeiprocessen met bijvoorbeeld hydroponics.   

Werking van bijvoorbeeld APP ten opzichte van P2Liquid


De APP is een verzameling polyfosfaten waarvan ongeveer 25% overeenkomt met de orthofosfaten, de rest zijn andere vormen, zoals meta-en Pyro-fosfaten die niet zomaar door planten kunnen worden opgenomen.


De APP is chemisch stabiel, maar de omzetting van P2O5 in de vorm van polyfosfaten naar orthofosfaat is echter niet eenvoudig. De transformatie van alle vormen van fosfaten in orthofosfaten wordt chemisch ingezet zodra de APP in de bodem wordt geappliqueerd.

De pH van APP is echter heel dicht bij 6. Eenmaal in de bodem zal een enzymatische proces worden opgestart dat de hydrolyse versnelt (het omzetten van andere vormen naar Ortho). Maar mede door het pH gehalte van APP wordt slechts 25/30% gebruikt omdat het teveel aan P2O5 in het bodemwater ervoor zorgt dat het reageert met onder andere Calcium die onoplosbare fosfaten vormen.


P2Liquid heeft een lagere pH en ook een kristallisatie remmer die de vastlegging van fosfaat anionen door kationen zoals calcium en ijzer voorkomt.

bottom of page