top of page

Producten & Diensten

Onze diepgaande kennis over de chemie van fosfor en de ervaring van landbouwspecialisten hebben geresulteerd in het ontwikkelen van een vloeibare fosformeststof P2Liquid. We hebben een optimaal fosforaanbod gecreëerd door een uitgebalanceerd mengsel te bieden met stikstof dat nodig is voor uitgebreide gewassen zoals aardappelen, uien, maïs, zonnebloem, sojabonen, sla, weidegewas, ...


De afgelopen jaren is het gebruik van vloeibare meststoffen toegenomen.

Dit heeft te maken met de hoge efficiëntie, het gebruiksgemak en de (meestal) lagere kosten die deels het gevolg zijn van de toenemende populariteit van precisielandbouwtechnieken.

Product.jpg

Toepassingen

Applicatietoepassingen

1. Voor het zaaien

 • Men kan P2Liquid, eventueel aangevuld met water en/of een herbicide, voor het zaaien volgronds over het veld spuiten

 • Daarna licht frezen, zodat de vloeistof voor het inzaaien ongeveer 5-8 cm diep in de bodem ligt

 • P2Liquid kan met water aangelengd worden, zolang de aangegeven liters P2Liquid per ha wordt toegediend

 • Vervolgens inzaaien naar gewoonte

 

2. Tijdens het zaaien

 • Gelijktijdig met het zaaien kan P2Liquid naast of op het zaad in de bodem geplaatst worden (uiterst efficiënt)

 • Bijvoorbeeld op (poot) aardappelen, maïs, uien, wortels, etc.

 • P2Liquid heeft een lage zoutindex en zal de juiste hoeveelheid N en P2O5 als orthofosfaat onmiddellijk beschikbaar zijn voor de opkomende wortels

 • P2Liquid kan met water aangelengd worden, zolang de aangegeven liters P2Liquid per ha worden toegediend

 

3. Na het zaaien (6-8 weken)

 • P2Liquid kan ook na het zaaien nog toegediend worden als een bladtoepassing, hoewel P2Liquid geen bladmeststof is

 • Toepassing kan gelijktijdig met de eerste herbicide bespuiting plaatsvinden, meestal 4-6 weken na het inzaaien (voorbeeld bij maïs op het 3-4 blad stadium), afhankelijk van het gewas

 • In de watertank (200 liter en meer), waarin de herbicide wordt gemengd, ook de juiste hoeveelheid P2Liquid liters per ha (afhankelijk van het gewas) mengen

 • Vervolgens naar gewoonte de gemengde vloeistoffen over het veld spuiten

 • De P2Liquid vloeistof (met de herbicide) zal van het blad aflopen en in de bodem indringen

 • P2Liquid zal dan onmiddellijk beschikbaar zijn voor de wortels

   

4. Bij de eerste toediening van vloeibare stikstof

 • P2Liquid kan met de meeste vloeibare stikstof producten worden gemengd

 • Voorbeelden zijn UAN en NTS (ook ATS)

 • Bij de juiste hoeveelheid vloeibare stikstof in de tank die men wil gaan toepassen, ook de hoeveelheid P2Liquid per ha (afhankelijk van het gewas) toevoegen en mengen

 • P2Liquid als laatste toevoegen aan het mengsel

 • Vervolgens het stikstof mengsel toepassen op het veld in overeenstemming met de gebruiksvoorschriften (bijvoorbeeld bij UAN ten allen tijden bladverbranding vermijden)

 • Rest-mengsels van P2Liquid met NTS of ATS niet langer bewaren

Anker 1
Applicatie.jpg

Applicatieadvies

Applicatieadvies

2023 Applicatieadvies.jpg

Mengen P2Liquid is mogelijk met:

 • de meeste herbiciden

 • vloeibare stikstof UAN

 • micronutriënten​

Vraag meer info bij uw producent of distributeur. Bereid mengsels vooraf in een emmer. 

F2L Europe BV wijst elke verantwoordelijkheid af voor niet vrijgegeven mengsels.

Anker 2
Werking OK.JPG

Efficiëntie

Wij voeden de planten en niet de bodem

Efficiëntie P2Liquid

Waarom zijn de P2Liquid formules zo efficiënt?

Fosfor kan alleen worden geabsorbeerd door planten in de vorm van Orthofosfaten.

Orthofosfaat is aanwezig, in de bodem, in organische of anorganische vorm. Planten kunnen alleen fosfaat opnemen dat is opgelost in het bodemvocht. Het direct beschikbare fosfaat dat in het bodemvocht is opgelost, is echter een fractie van wat de plant in totaal nodig heeft.

Anker 3
Logistiek.jpg

Logistiek

Logistiek

Onze vloeibare kunstmest wordt in bulk verkocht. In IBC containers (multibox) van 1000 liter of in bulkwagens. Ze worden verzonden vanuit onze fabriek, gecontroleerd en verzegeld om de kwaliteit van onze producten te waarborgen.
Op aanvraag kunnen we ook in kleinere verpakkingen leveren.

Het product wordt gebruiksklaar geleverd.

Het is belangrijk om te verduidelijken dat dezelfde tanks, pompen en sproeiers worden gebruikt waarmee de verschillende vloeibare stikstofmeststoffen (UAN) of fosfaatmeststoffen (APP) worden toegepast.

Meststof P2Liquid

Productinformatie

Veiligheidsinformatieblad

Algemene
Verkoopsvoorwaarden

Productspecificaties

P2Liquid 3-9+1.3S 

P2Liquid 3-9-3

P2Liquid 9-9

bottom of page